Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt hvordan søppel kan dempe opplevelsen i nasjonalparkene.

Undersøkelsen omfatter Lofotodden og Femundsmarka, hvor nasjonalparkforvalterne var bekymret for hvordan de økte besøkstallene de senere årene påvirket naturen.

– Vi fant at menneskelig avføring utgjorde størstedelen av avfallet, og at det påvirket vannkvaliteten i området, forteller Rose Keller, som er prosjektleder i arbeidet.

Instituttet har funnet ut at forsøpling i naturområder kan reduseres ved å øke bevisstheten og kunnskapen om problemet, samt å øke tilgjengeligheten til toaletter og søppelkasser.

Anbefaler avfallsstasjoner

Det kan også være lurt å gjøre det enklere for besøkende å bære ut søpla sin, for eksempel ved å ha flere avfallsstasjoner langs turveiene. I tillegg bør det være flere opplysningskampanjer om hvordan man skal oppføre seg i naturområdene for å redusere forsøplingen. Det kan også være nødvendig å gjøre det straffbart å forurense naturen, melder NINA.

– Besøkende peker på at folk har blitt flinkere til å ikke legge igjen søppel de senere årene, og at de har blitt mer bevisste på hvordan de pakker for at det skal bli lite søppel, forteller NINA-forsker og stipendiat Sofie Kjendlie Selvaag.

Med bakgrunn i funnene fra i sommer gjennomførte forskerne en workshop for rådgivende utvalg for Femundsmarka nasjonalpark for å se på mulige tiltak for å redusere avfallet fra besøkende. Med allemannsretten og tradisjon for lite bruk av restriksjoner og forbud som bakteppe, var hovedfokuset på kommunikasjon og fysisk tilrettelegging.

Ta med hjem

Utvalget ønsket et fortsatt søkelys på at besøkende skal ta med avfallet sitt hjem, og på å ikke brenne søppel.

– Der hvor det er toaletter bør de besøkende oppfordres til å bruke disse, mens der hvor det ikke er mulig konkluderte vi med at de besøkende bør få informasjon om å gjemme eller grave ned menneskelig avfall om mulig, og å gå lenger unna vannet og stien. De bør også oppfordres til å ta med toalettpapir, og få informasjon om at våtservietter brytes sakte ned og ikke må legges igjen i naturen, sier Selvaag.

Nasjonalparkstyret vil bruke resultatene videre for å iverksette tiltak neste sommer.

På Lofotodden hadde forskerne et møte med en lokal referansegruppe, hvor de presenterte flere strategier for å redusere avfallet.

– Gruppen ble enig om at det bør testes at besøkende bærer med seg sitt eget avfall i en spesialdesignet pose til en søppelkasse ved innfallsporten. I spørreundersøkelsen var over 60 prosent positive til en slik løsning, sier Rose Keller, som er prosjektleder i arbeidet..