Isbjørnvaktene som på Svalbard skjøt og drepte denne isbjørnen, slipper straff. Det har førstestatadvokaten i Troms og Finnmark besluttet, etter […]