Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til oppstartsfasen for forvaltningsplanen for rovvilt i fylket.

– Oppstartkonferansen er startskuddet på arbeidet med forvaltningsplanen og åpner opp for bred medvirkning med blant annet etablering av referansegruppe og arbeidsgrupper som skal gi innspill til planen, heter det.

Målgruppen for arbeidet er beitenæringen, reindrifts-, landbruks- og miljøforvaltningen, forskning, grunneiere, interesseorganisasjoner og alle andre som har interesse for de store rovdyrene i Troms og Finnmark.

Dette skal skje i månedsskiftet mars-april.