En sauebonde i Ringsaker opplyser til Miljødirektoratet at han bør får tre ganger mer i erstatning enn det som nå er tilfelle.