Organisasjonen Rovviltets Røst tapte klagen de fremmet overfor Klima- og miljødepartementet.

Det går fram av en avgjørelse i Klima- og miljødepartementet datert 25. november. Rovviltets Røst klage inn lisensfelling av ulv tidligere i høst. Det samme gjorde Aktivt Rovdyrvern samt NOAH – for dyrs rettigheter.

Organisasjonene hadde klaget på vedtaket i rovdyrnemnda om felling av ulv utenfor ulvesonen.

– Klima- og miljødepartementet opprettholder kvoten på inntil 14 ulver i rovviltnemndene i region 4 og 5 sitt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen for lisensfellingsperioden 2022-2023. Ved avgjørelsen er det blant annet lagt vekt på at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor den fastsatte ulvesonen, heter det i vedtaket.

Hjemmel for streifulv

Departementet viser til at det er hjemmel til å felles streifulv utenfor ulvesonen. Det er lagt vekt på at streifulv normalt har stor vandringskapasitet og en uforutsigbar områdebruk. Departementet mener at vilkåret for å avverge skade etter naturmangfoldloven er til stede, heter det i vedtaket fra departementet.

– Ved avgjørelsen er det blant annet lagt vekt på at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor den fastsatte ulvesonen, skriver departementet i vedtaket.

Departementet legger til grunn at den vedtatte kvoten på inntil 14 ulver ikke vil true bestandens overlevelse eller være til hinder for å nå det nasjonale bestandsmålet for ulv neste år.