Avisa Nationen i Oslo, som har som formål å støtte alt bønder er opptatt av i distriktene, har vel aldri […]