Opplever at rovdyr er død lenge før de får mulighet til å klage.