Rovdyr er død lenge før de får mulighet til å klage på saken til staten. Det sier leder Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst.

– Ulven er død før det i det hele tatt blir lagt ut vedtak i vedtaksregisteret. Vi rekker ikke å klage i det hele tatt. Myndighetene taler med to tunger når de på den ene siden har en samarbeidsavtale med Sverige om å verne om genetisk viktige ulv. På den andre siden sier de at det kommer an på skadesituasjonen i området. De helgarderer seg altså. En slik forvaltning er egentlig en skandale i norsk ulvepolitikk, sier Vadder i en kommentar til FAUNA.

En katastrofe

Hun er ikke nådig i sin kritikk av klima- og miljøminister Espen Barth eide.

– Han er en katastrofe for naturen og naturmangfoldet i Norge, og er etter mine begreper mer opptatt av ryktet sitt i utlandet.

Anne Margrethe Vadder viser til at Rovviltets Røst har kunnet følge Espen Barth Eide på klimatoppmøtet i Montreal i Canada.

– Han står frem og uttaler hvor viktig det er å ta vare på naturen, at arter blir utryddet i et rasende tempo og hvordan det truer hele livsgrunnlaget vårt.

Flotte ord

Helt siden han tiltrådte som minister har vi vært vitne til store, flotte ord om natur, naturvern og artsmangfold. Samtidig ser han ut til å glemme sitt eget land .

Hun viser til at det i Norge skytes rødlistede arter ut i raskt tempo.

– Det er nesten som man lurer på om han har gitt hele jobben med rovviltforvaltning til Senterpartiet og deres nullvisjon. Vi har aldri før hatt en klima- og miljøminister som har sagt så mye bra, men som likevel ikke handler etter sine egne uttalelser. Han er intet mindre enn en katastrofe for norsk natur, sier Vadder i en kommentar til FAUNA.