Statsforvalteren i Troms og Finnmark har avslått søknaden om skadefelling av kongeørn som har drept reinkalver. Reinbeitedistriktet Gielas har opplevd […]