– Olje-og energidepartementet er en flaskehals for klimatiltak. Mangel på CO2-lager forsinker arbeidet med å nå klimamålene, sier Eivind Berstad i Bellona.

Eivind Berstad, Bellona

Flere aktører er klare for å utvikle CO2-lager på norsk sokkel og har søkt på et område som nå er utlyst. Men kun én av dem får tillatelsen av olje- og energidepartementet (OED). Bellona ber om mer effektive lisensrunder.

Tildeling av CO2-lagringstillatelser skjer etter en såkalt åpen dør-politikk. Områder blir utlyst når OED får henvendelser fra aktører som ønsker å få tildelt et konkret område for lagring av CO2. Deretter har selskapene to måneder til å delta i konkurransen om lisensen. Bellona frykter dette fører til mye bortkastet arbeid for selskapene som ikke vinner frem.

Dette er fjerde gang det lyses ut areal til lagring av CO2 på norsk sokkel. Søkerlisten blir offentliggjort denne uka, og Bellona erfarer at det er mange aktører som må konkurrere om det utlyste arealet, skriver Bellona i en pressemelding.

Teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad, er ikke imponert over regjeringens lisensrunder for CO2-lagring. Han mener at det å ikke utlyse mer areal er til hindrer for reduksjon av klimagassutslipp.

– Denne runden kommer til å vise at det er behov for ny lisenspolitikk for CO2-lager. Vi har ikke tid til at kompetente aktører som vil utvikle CO2-lager på norsk sokkel blir hindret av mangel på utlyst areal, sier Berstad.

En av aktørene som har søkt på lagringslisensen er Altera Infrastructure. Selskapet samarbeider med Bellona om utvikling av en bedre CO2-infrastruktur.

– Det er mange store CCS-prosjekter på gang i europeisk industri, men mange av disse vil forsinkes eller bli lagt på is på grunn av mangel på lager. På norsk sokkel er flere aktører klare til å investere i å utvikle CO2-lager, men lite effektive lisensrunder og unødvendig sterk konkurranse bremser dessverre disse viktige klimaprosjektene, sier CCS-sjef Johanne Bø i Altera.

Bellona mener lisenspolitikken må endres, og bli mer lik konsesjonsrundene for olje- og gass der staten aktivt lyser ut områder.

– Olje- og energiminister Terje Aasland bør revidere hvordan lisenspolitikken kan gi raskere utvikling av CO2-lager, sier Berstad.