Oslo tingrett mener at jakt i ulvesonen ikke kan gjennomføres.

Det melder NRK. Det var organisasjonene NOAH, WWF og FVR som stevnet staten ved Klima- og miljødepartementet etter at det rett før jul ble besluttet å felle inntil 25 ulv innenfor ulvesonen.

Organisasjonen NOAH fikk i fjor medhold i at det i en annen sak ikke kunne gjennomføres jakt på ulv. Denne saken er anket til lagmannsretten. Utfallet av denne saken, som kommer opp til sommeren, har betydning for om ulvejakt kan gjennomføres eller ikke.

I påvente av senere behandling av den saken, kan det derfor ikke gjennomføres jakt i ulvesonen.

Slik er kjennelsen fra Oslo tingrett:

  1. Staten ved Klima- og miljødepartementet lorbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av uiv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes fastsettes av retten.
  2. I saksomkostninger i Oslo tingrett for sakene nr. 21-184877 og 22-738 betaler Staten ved Klima- og miljødepartementet og Utkantkommunenes sammenslutning, in solidum, samlede saksomkostninger med kr 450.000 til NOAI-I – for dyrs rettigheter, Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og Foreningen Våre Rovdyr. Betalingspiikten inntrer to uker fra forkynning av denne kjennelse.

Klima- og miljødepartementet kan anke dommen til lagmannsretten innen en måned.