Norge har frist til søndag med å melde inn til forsterkede klimamål for 2030.

Ifølge Klima- og miljødepartementet går denne fristen ut søndag 9. februar. Da må Norge levere inn forsterkede klimamål for 2030.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) informere fredag om Norges forsterkede klimamål for 2030.

Etter Parisavtalen skal alle land melde in nye eller oppdaterte utslippsmål hver femte år. Den kommende søndagen er første gang landene skal oppdatere målene sine. Og fristen er 9. februar.