Etter at NOAH fikk innsyn i Naturbruksalliansens klage til Kringkastingdsrådet på deres dekning av ulv, sender NOAH selv en henvendelse for å påpeke at situasjonen er stikk i strid med alliansens påstand.

– Det er fullstendig absurd at næringsinteressene som vil skyte flere rovdyr skal klage på at media, her NRK, ikke lar dem slippe til enda mer på bekostning av stemmer som kjemper for dyr og natur. Det er synlig for enhver at mediene, inkludert NRK, har vært dominert av innslag med negative holdninger til ulv. Man intervjuer stadig politikere og næringsaktører som skal overby hverandre i hvor mange ulv de vil skyte, og lokalbefolkning i ulveområdene som er for ulv, har så vidt sluppet til i riksmedia det siste året – etter at NOAH påpekte hvordan de usynliggjøres, sier leder i NOAH, Siri Martinsen, i en pressemelding.

Naturbruksalliansen klager blant annet på at de ikke fikk uttale seg i innslaget på NRK Dagsrevyen fra NOAHs store markering for ulv i januar. NOAH har gjennomgått NRK Dagsrevyens innslag fra de fire siste større markeringene (to for og to imot ulv) – de har bydd på ca. 4 minutter «ulvevennlig» vinklede innslag, og over 24 minutter «ulvefiendtlig» vinklede innslag.

– I lys av den massive dekningen ulvemotstanderne har fått, blir Naturbruksalliansens påstand om at det er «uakseptabelt» å ikke skvise inn ulvemotstandere også i det korte innslaget fra NOAHs markering, intet mindre enn absurd. Vi merker oss at noen pressgrupper tar media som en selvfølge, og forventer massiv dekning. Naturbruksalliansens klage vitner om at de ser på media som et mikrofonstativ, og forventer at de gir så lite rom som overhode mulig til de stemmer som taler for rovdyrene. Kanskje blir man godt vant som profilert politiker og velstående grunneier – kanskje får man lettere tilgang til media så fort man selv føler man har noe å melde. Det er på tide media selv vurderer om det er riktig å gi noen aktører den følelse av selvsagt tilgang som de åpenbart har – og som mange andre, eksempelvis NOAH, ikke kan ta for gitt, uttaler Martinsen.

NOAH reagerer også på Naturbruksalliansens omtale av organisasjonens lokale frivillige:

– Gundersen hevder det er «grove og udokumenterte påstander» at NOAHs frivillige fra Elverum forteller at folk er redde for å flagge sitt synspunkt for ulv. Dette er direkte feil – forskning fra NINA dokumenterer at flertallet i ulvesonen som er positive til ulv, kvier seg for å flagge sitt synspunkt for ikke å «fornærme» ulvemotstandere. Og opplevelsene til våre frivillige lokalt er selvsagt helt reelle, uttaler Martinsen.

NOAH mener at Kringkastingsrådet heller bør se nærmere på helheten i NRKs dekning av rovdyrsaken over tid og hvordan den har gitt urimelig mye rom til rovdyrfiendtlige stemmer på bekostning av de som vil verne de truede rovdyrene.