Selv om saksøkerne ikke fikk medhold i retten, mener Naturvernforbundet at dommen er en viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. Nå varsler miljøorganisasjonene at de er ikke fornøyd og at de anker avgjørelsen til høyesterett.

Det melder Naturvernforbundet, som har støttet søksmålet fra Greenpeace og Natur og Ungdom. I går ble det kjent at søksmålet mot staten ble tapt.

Ifølge en melding på organisasjonens egne hjemmesider, erkjenner de at staten er frikjent for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men understreker likevel at dommen er langt bedre enn tingretten sin.

– Dette er et stort skritt nærmere seier. Lagmannsretten bekrefter at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighet, at alle utslipp må ses i en sammenheng og at utslipp fra bruken av olje av norsk olje i utlandet er relevante under miljøparagrafen, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym til Naturvernforbundet.

Natur og Ungdom mener dommen er sterkere enn utfallet i tingretten.

– Til tross for mange delseire gir lagmannsretten staten lov til å fortsette med tomme løfter om et levelig klima i Grunnloven, samtidig som de åpner for oljeleting som fører til det motsatte. Dommen gir oss nok seire til at vi tror vi skal vinne denne saken, enten det skjer rettssalen eller utenfor, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom til samme nettside.

Naturvernforbundet mener et viktig prinsipp under rettssaken var spørsmålet om hvorvidt Norge har ansvar for utslipp fra olje som blir eksportert. Miljøorganisasjonene er svært fornøyd med at lagmannsretten er enig med organisasjonene i at utslipp fra forbrenning etter eksport også er relevant i den rettslige vurderingen.

– Vi er svært fornøyd med at retten anerkjenner Norges ansvar for utslippene fra oljen vi selger. Skal vi unngå klimakrise er det helt nødvendig at alle oljeproduserende land, deriblant Norge, kutter disse utslippene, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.