Naturvernforbundets lokallag i Oppegård og Ski slå seg sammen til Nordre Follo.

Ifølge Østlandets Blad slår lagene seg sammen i forbindelse med sammenslåing til ny storkommune. Sammenslåingen markeres gjennom ulike arrangementer fra midten av oktober og utover.