Naturvernforbundet i Trøndelag har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet for å få mer informasjon om verneprosessen for Hotrandeltaet ved Fiborgtangen […]