Naturavtalen: Blir vanskeligere å gjenopprette arealer