Nasjonalparkstyret avslo, men ble overprøvd av Miljødirektoratet.