Regjeringen planlegger å intensivere jakten på rovdyr i 2024, med ulv, jerv, bjørn og gaupe i skuddlinjen.