Når naturen skal vurderes er det viktig å inkludere flere stemmer.