Sjøfuglene sulter, og det må fiskeriene ta hensyn til.