Et flertall i energi- og miljøkomiteen har bestemt at landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) ikke skal få styre rovdyrpolitikken.

Det var Fremskrittspartiet som tidligere i februar foreslo at ulvepolitikken skulle administreres i Landbruks- og matdepartementet. Det sa Senterpartiet selv nei til, ifølge NRK.

Det var Fremskrittspartiet som kom med forslaget i komiteen, men dette ble altså nedstemt. En lang rekke andre ansvarsområder er tidligere overført fra Klima- og miljødepartementet, noe flere organisasjoner tidligere motsatte seg.

Før stortingsvalget i fjor høst mente Senterpartiet at elveforvaltningen burde ligge hos Landbruks- og matdepartementet.

– Frp møter seg sjøl i døra når de ønsker en mer restriktiv rovviltpolitikk. Det kunne de gjort da de satt i regjering, sier saksordfører i komiteen Siv Mossleth (Sp) til NRK.

Ifølge Hurdalsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet snekret sammen i fjor høst, skal det bli en mer restriktiv rovdyrpolitikk under Støreregjeringen. Ifølge NRK måtte Sp selge en kamel og overlate ulvepolitikken til Spa Espen Barth Eide, som er klima- og miljøminister.

Frank Edvard Sve i Frp mener at Sp står bak et svik mot sine velgere da de stemte mot Fra forslag om en revurdering av rovdyrpolitikken.

– Jeg snakker med mange i beitenæringa og de skjønner ikke hva regjeringa holder på med, sier han til statskanalen.

Når saken kommer opp i Stortinget onsdag, vil blant annet Venstre og andre være sterke røster for at bestandene av rovdyr må opp. Venstre vil fordoble antall ulvefamilier i Norge.