Camilla Brekke er i statsråd utnevnt som direktør for Norsk polarinstitutt for en periode på seks år.

Brekke kommer fra stillingen som prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har doktorgrad fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og er professor ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Brekke har blant annet forsket på satellittfjernmåling og jordobservasjon, med fokus på bruk av fjernmåling i Arktis. Hun har også erfaring fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og European Space Agency (ESA).

Raske endringer

– I en tid med raske endringer i klima og miljø i polarområdene trenger vi forskningsbasert kunnskap som grunnlag for en helhetlig, langsiktig og klimatilpasset miljøforvaltning. Med Camilla Brekke får polarinstituttet en dyktig og kunnskapsrik direktør som kan videreutvikle instituttet som en fremtidsrettet forskningsaktør og som faglig rådgiver for forvaltningen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Brekke tar over etter Ole Arve Misund, som har vært direktør for Norsk polarinstitutt de siste seks årene.

Takker Misund

– Jeg vil takke Misund for hans solide innsats for å styrke norsk polarforskning på mange områder. Det nyeste eksempelet på dette er hans engasjement for å forbedre forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Jeg er glad for at vi nå har fått en direktør som er godt rustet til å videreføre dette viktige arbeidet, sier Eide i en pressemelding.

Norsk Polarinstitutt er den sentrale statsinstitusjonen for kartlegging, miljøovervåking og forskning rettet mot forvaltning i Arktis og Antarktis.