Den 15 år lange leveranseavtalen markerer et stort steg for å redusere karbonutslipp fra transportsektoren.