Samferdselsdepartementet vil ha råd for å få fart på innføring av fly med lite eller null utslipp.

Departementet ønsker at de første flyene uten utslipp skal komme til Norge så snart det er mulig.

– Et av hovedmålene i regjeringens luftfartsstrategi er å legge til rette for en miljø- og klimavennlig utvikling av luftfarten. Dette innebærer blant annet en overgang til null- og lavutslippsløsninger. For å implementere strategien i denne sammenheng ønsker vi å samle innspill til vår videre innsats for å introdusere ny teknologi, i første omgang i den regionale luftfarten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard.

Departementet ber om innspill ut over de eksisterende virkemidlene og tiltakene som er gjennomført av Luftfartstilsynet og Avinor, går det fram av en pressemelding fra departementet.

I tillegg vil departementet undersøke hvordan eventuelle tiltak bør struktureres for å oppnå maksimal nytteverdi i forhold til forventede kostnader og når ulike tiltak bør prioriteres i tid.

Dette initiativet er primært fokusert på energikilder annet enn bærekraftig flydrivstoff, som batterier og hydrogen. Bærekraftig flydrivstoff vil gå i separate prosesser.

Andre organisasjoner enn de som er oppført på høringslisten, er også invitert til å bidra. Høringsfristen er satt til 29. september 2023.

Dette markerer ifølge departementet en betydelig innsats fra regjeringen for å fremskynde landets overgang til mer miljøvennlig luftfart.