Skal sørge for rask og effektiv skadefelling av rovdyr.