Sysselmesteren har ilagt et fransk rederi en foretaksstraff på 800.000 kroner for brudd på våpenloven.