Kommunen gir seg ikke, nå skal høyere myndighet avgjøre.