En undersøkelse på Svalbard viser at det er betydelig høyere nivåer av PCB i egg fra Barentsburg og Pyramiden sammenlignet […]