EU-parlamentet har uttrykt bekymring over Norges vedtak om å åpne for gruvedrift på havbunnen, og en resolusjon er ventet å bli vedtatt.