Politiet har utstedt en bot på 30.000 kroner for eggplyndring. NOAH mener gjerningspersonen slapp for billig. NOAH opplyser i en […]