Politiet har utstedt en bot på 30.000 kroner for eggplyndring. NOAH mener gjerningspersonen slapp for billig.

NOAH opplyser i en pressemelding at politiet har opplyst dem om at en gjerningsperson har fått en bot på 30.000 kroner. Det skjedde etter at NOAH i sommer anmeldte eggplukking fra blant annet hettemåke på Geitholmen. Vitner hadde anslått tyveri av 1200 egg og at 400 reir ble ødelagt.

NOAH anmeldte fordi de mente forholdet kvalifiserte som alvorlig miljøkriminalitet etter straffeloven § 240 annet ledd.

– NOAH anmeldte den ulovlige eggplukkingen, som medførte en sterkt negativ inngripen for blant annet kritisk truet hettemåke. Nå har politiet informert NOAH om at kun én av gjerningspersonene har fått en reaksjon, og det i form av et forelegg på skarve 30 000. Det gir ingen avskrekkende effekt, og er ikke i tråd med at dette var en substansiell inngripen i bestanden. Til sammenligning ble det nylig gitt 40 000 kroner for at noen bygget basseng uten tillatelse. Forelegget gjenspeiler absolutt ikke alvorligheten i lovbruddet og NOAH klager på avgjørelsen, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH er redd en så lav bot kan ha motsatt effekt og senke statusen til kritisk truede dyr. Hun mener at kritisk truede dyr skal ha høy beskyttelse.

– Dette må reflekteres i straffeutmålingen. Vi kan ikke ha en situasjon i Norge der lovverket og rødlisten knapt betyr noe. Strafferammen for miljøkriminalitet er ganske nylig hevet, og burde dermed gi rom for en sterkere reaksjon. Samtidig ønsker NOAH også strafferammen for dyrevelferdsloven hevet – denne kan også være relevant for kriminalitet mot truede dyr, f.eks. hvis reir blir ødelagt etter at ungene er klekket, sier Martinsen.