Har ikke bevist at dyret ble lovlig kjøpt og innført.