En hærfugl fant ikke veien hjem og havnet i Vesterålen, av alle steder.

Det er Birdlife Vesterålen som skriver dette på sine Facebook-sider. Der skriver Birgit Moen Evensen at hun torsdag fikk besøk av en hærfugl ved Maurnes på Hinnøya i Nordland fylke.

Ifølge Store norske leksikon er hærfugl er en art i hærfuglfamilien. Den karakteriseres av sitt lange, buede nebb og en markant nakketopp. Den har en rødbrun forkropp med spraglete svart-hvite vinger og hale. Arten er vanlig i varmere regioner av Europa, Asia og Afrika, men har også blitt observert i Norge, inkludert Finnmark.

Hærfuglen, vitenskapelig kjent som Upupa epops, er en iøynefallende fugleart med den unike nakketoppen, som kan reises som en høy hodevifte, og har vakt interesse blant ornitologer og fugleelskere.

Utbredelse og habitat

Hærfuglen er primært utbredt i varmere regioner av Europa, Asia og Afrika. Men hva mange kanskje ikke vet, er at streiffugler av denne arten har blitt observert i Norge og i våre naboland.

Hekking i Norge

Selv om hærfuglen tradisjonelt sett ikke hekker i Norge, har det vært noen interessante observasjoner de siste årene. Sporadiske observasjoner er rapportert, men det er ingen konkrete bevis for hekking på norsk jord.

Hekking i naboland

Når det kommer til våre naboland, har det vært dokumenterte tilfeller av hekking i Sverige og Danmark. Særlig i Sør-Sverige har det vært en økende trend i antall hærfugler, noe som indikerer et potensielt nytt hekkeområde.

Økologisk Betydning

Hærfuglen spiser primært insekter og små virvelløse dyr. Dens tilstedeværelse i et økosystem kan være en indikator på et sunt miljø, rikt på biodiversitet. Arten har altså begynt å gjøre seg bemerket i Norge og nabolandene våre. Mens den fortsatt er en sjelden gjest i Norge, gir økende observasjoner grunn til å tro for at denne fargerike fuglen har et potensial til å bli en mer fast beboer i Skandinavia. Det gjenstår å se om denne eksotiske arten vil etablere seg permanent nord i Europa.

Her kan lese mer om denne spesielle fuglen.