Tre tilreisende personer har blitt ilagt en bot på 12.500 kroner hver etter å ha kjørt ulovlig på sjøisen i Tempelfjorden på Svalbard.

Det melder Sysselmesteren på Svalbard. Hendelsen skjedde den 21. mars, da sysselmesterens feltinspektører stoppet det utenlandske turfølget for å ha kjørt i et forbudt område.

Ifølge regelverket er ferdsel med motorkjøretøy på islagte sjøområder i Tempelfjorden strengt forbudt frem til 1. juni 2024.

Bøtene som er ilagt de tre skuterførerne, er nå vedtatt, ifølge Sysselmesteren på Svalbard.