WWF Verdens naturfond oppfordrer regjeringen til å utarbeide en global plan for å fase ut alle fossile brensler under klimakonferansen i Bonn. Dette kommer som en respons på manglende resultater fra fjorårets klimatoppmøte når det gjelder energiomstilling.

For å oppnå målene i Parisavtalen og unngå alvorlige klimaendringer, er det nødvendig å bevege seg bort fra olje, kull og gass. WWFs generalsekretær, Karoline Andaur, understreker viktigheten av å endre kurs raskt for å begrense global oppvarming, og at energiomstilling er nøkkelen til dette.

På COP27 viste over 80 land, inkludert Norge, støtte for forslaget om utfasing av alle fossile brensler, men det ble ikke vedtatt. WWF oppfordrer nå forhandlerne til å prioritere denne saken under de internasjonale klimaforhandlingene i Bonn.

Infefektive subsidier

Andaur påpeker at nedfasing av kull uten renseteknologi og ineffektive subsidier for fossilt brensel, som ble enighet om i 2021, ikke er tilstrekkelig. Å stoppe produksjon og bruk av all fossilt brensel, inkludert olje og gass, og sikre overgangen til 100% fornybar energi, er den mest effektive løsningen for å oppnå målene i Parisavtalen og unngå de verste konsekvensene av klimakrisen.

Det blir understreket at verdens land må bruke klimakonferansen i Bonn til å fremme konkrete tiltak for utfasing av all fossil energi og utarbeide en global plan slik at målene kan nås i god tid før 2050.

Fremgang på klimakonferansen i Bonn vil være avgjørende for grunnlaget for klimatoppmøtet COP28 som skal holdes i Dubai senere i år. Samtidig gjennomfører FN den første globale gjennomgangen av den kollektive innsatsen siden Parisavtalen ble inngått i 2015.

Utfasing av fossil energi

WWF har utarbeidet et forventningsdokument for klimaforhandlingene i 2023, som beskriver hva forhandlerne må prioritere i Bonn for å kunne bli enige på COP28 i desember. Dette inkluderer utfasing av all fossil energi før 2050, stopp av subsidier til fossilt brensel, rask utbygging av fornybar energi, et tydelig veikart for å justere klimaambisjonene i tråd med 1,5-gradersmålet, et omfattende rammeverk for klimatilpasning, og oppfyllelse av målet om 100 milliarder dollar per år i finansiering fra industrilandene fra og med 2020.

For å sikre gode resultater på COP28, mener WWF at Norge må ta initiativ til en global ambisjon om opptrapping av klimatiltak, inkludert utfasing av all fossil energi, samt bidra til rask finansiering av klimatilpasning og tiltak for tap og skade. WWF påpeker at Norge har et ansvar som en nasjon som har tjent på fossil energi, og at det er på tide å ta kravene og bekymringene fra sårbare land på alvor.