Respons på manglende resultater fra fjorårets klimatoppmøte.