Organisasjonene WWF Verdens Naturfond, Noah og Foreningen våre rovdyr vil i løpet av helga vurdere å anke kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett til Høyesterett.

De reagerer på at jakta ble satt gang før de fikk mulighet til å prøve saken for høyere rett, ifølge generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond til VG.

Organisasjonene vil bruke helga på å vurdere kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett, som ble avsagt etter stengetid ved domstolen fredag ettermiddag.