Organisasjonene WWF Verdens Naturfond, Noah og Foreningen våre rovdyr vil i løpet av helga vurdere å anke kjennelsen fra Borgarting […]