–Vi er langt ute av kurs for å holde oppvarmingen under 1,5 grader, og tiden for å iverksette nødvendige tiltak for å unngå de verste konsekvensene for både folk, samfunn og naturmangfold, renner raskt ut

Det sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, og advarer i forkant av FNs klimatoppmøte i Egypt. Verdens ledere må gå fra ambisjon til handling ettersom målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er i ferd med å glippe.

I forkant av årets klimatoppmøte krever WWF at løfter og ambisjoner omsettes til konkret politisk handling. Spesielt viktig blir det å få enighet om tiltak for utslippskutt, samt få på plass finansiering av klimatilpasning og tap og skade som følge av klimaendringer.

– Det er et stort gap mellom hva som trengs for å nå målene i Parisavtalen, hva land har lovet, og hva som faktisk skjer sju år etter at avtalen ble vedtatt. En fersk rapport fra Klimakonvensjonen viser at alle lands nasjonale mål nå tar oss i retning av 2,5 graders oppvarming, sier Andaur.

– Fordi vi ikke har klart å kutte nok klimagassutslipp, opplever verden stadig mer alvorlige ødeleggelser som følge av stormer, flommer og skogbranner. Klimatoppmøtet må også bidra til å sikre en finansieringsordning for å håndtere konsekvensene av klimaendringene.

Tydelige krav til Norge

WWF påpeker at heller ikke Norge har levert på tidligere løfter. Norske utslipp er i dag omtrent på samme nivå som i 1990 – kun 4,7 prosent lavere, ifølge nye tall fra SSB.

– Det er tre tapte tiår med klimapolitikk. Vi har ikke tid til flere unnskyldninger, nå trenger vi en regjering som tar klimautfordringene ordentlig på alvor. Derfor er det bra at Norge vil kutte 55 prosent i klimagassutslipp innen 2030. Dette må gjelde for hele den norske økonomien og følges opp med konkret handling, sier Andaur.

Miljøorganisasjonen mener at det forsterkede målet kan sende et viktig signal til andre land i forkant av årets klimatoppmøte. Samtidig viser WWF til den norske olje- og gasspolitikken og hvordan den skygger for regjeringens klimaambisjoner.

– I tiden fra Parisavtalen ble inngått og frem til i dag har Norge trappet opp produksjonen av olje og gass. Vi har sett rekordmange utdelinger av letelisenser, et midlertidig oljeskattesystem som har gjort det mer gunstig å investere i norsk olje og gass enn før Parisavtalen, og mer aktivitet i sårbare Arktis. Slik kan det ikke fortsette. Norge er nødt til å ta ansvar og vise andre land at overgangen fra fossilt til fornybart er mulig.

Må løses sammen

I Egypt blir det også viktig å anerkjenne at klimakrisen og naturkrisen er tett sammenvevd og ikke kan løses hver for seg. Klimaendringene fører til tap av natur, som i sin tur forverrer klimakrisen. WWF ber derfor om at naturen får en større rolle i årets klimaforhandlinger.

– Naturen er vår beste allierte i klimakampen. Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, uttalte tidligere i høst at å ta vare på naturen hjelper oss med å løse klimakrisen. Vi kommer ikke til netto null bare med utslippskutt. Det er med andre ord et stort behov for at naturbaserte løsninger blir inkludert i klimatiltak, sier Andaur.