Samtidig som klima- og miljødepartementet har bestemt at cirka 75 prosent av de helnorske ulvene kan skytes denne vinteren, håper ulvevenner på en ny ulvedom fra tingretten nå i begynnelsen av januar.

Før nyttår saksøkte WWF Verdens Naturfond staten på nytt, fordi organisasjonen mener det er behov for en full rettslig gjennomgang av norsk ulveforvaltning. WWF har blant annet bedt om at ulvejakta må stanses fram til de får en avgjørelse på hovedkravet.

– Det er selvsagt skuffende at Klima- og miljødepartementet ikke ville stanse jakten frem til tingretten fikk behandlet dette. Konsekvensen er at jakten får pågå, og flere ulver risikerer å bli skutt, mens vi venter på rettens avgjørelse. Dette er andre gang på få uker vi har måttet ta denne kampen, vi mener den jakten som startet i dag er lovstridig, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF Verdens naturfond.

Kritisk

– Ulven er en kritisk truet art i Norge og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den. Det er uakseptabelt at ulvebestanden holdes nede på et kritisk truet nivå. Stortinget har vedtatt et bestandsmål for ulv som brukes som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal ha i Norge, uten at det er gjort noen vurdering av hva som skal til for å sikre at ulvebestanden løftes til et livskraftig nivå, sier Lomelde.

Vedtok ny ulvejakt

WWF skriver på egne nettsider at det var i november at WWF først gikk til søksmål mot staten for å redde den norske ulven. WWF mener ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde WWF midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark. Tingrettens gav WWF medhold og stanset jakten. Men kort tid etter fattet Klima- og miljødepartementet et nytt jaktvedtak på de samme ulvene, og WWF ble derfor nødt til gå til søksmål igjen.

75 prosent av helnorske ulver

Klima- og miljødepartementets nye jaktvedtak utenfor ulvesonen trådte i kraft i dag. Tillatelsen omfatter 12 ulver utenfor sonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold. Fem av disse ble skutt før jakten ble stanset av tingretten. Dermed er det sju ulver igjen i dette området som nå står i fare for å bli skutt. I tillegg starter jakten innenfor ulvesonen 1. januar. Her har myndighetene bestemt at to ulveflokker på til sammen 16 ulver kan skytes. I andre deler av landet er det åpnet for jakt totalt 14 ulver utenfor ulvesonen.
Totalt har altså regjeringen åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge denne vinteren. Det tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene.