Ifølge det nye prinsipprogrammet til BirdLife Norge trues fugler og naturmangfold i Norge først og fremst av ødeleggelser og fragmentering av leveområder.

Dette medfører at BirdLife Norge jobber mye med akkurat dette. Prinsipprogrammet ble vedtatt under årsmøtet i organisasjonen.

De mener at klimaendringer påvirker også naturen direkte og indirekte.

– Derfor ønsker vi en ambisiøs, helhetlig og ansvarlig klimapolitikk som vektlegger betydningen av intakt natur i innsatsen mot klimaendringer, heter det.

Ifølge BirdLife Norge skal de være den viktigste organisasjonen for fuglevern.

Lever i en brytningstid

– Vi kan trygt si at vi lever i en brytningstid, ikke minst her i Europa. Klima- og naturkrisa utfordrer oss alle, og vi kan ikke lenger fortsette å overforbruker areal og ressurser. Viktige valg skal tas, og BirdLife Norge viser gjerne vei. Da er det viktig at vi er samstemte og leverer faglige og gode innspill i samfunnsdebatten, skriver generalsekretær Kjetil Anne Solbakken og naturvernrådgiver Martin Eggen på organisasjonens egne nettsider.

Skog- og jordbruk

De skriver at endringene må komme i skog- og jordbruk, der økologi og hensynet til dyr og fugler må inn på en helt annen måte enn nå.

– Overgangen til mer klimavennlige energisystemer utfordrer det klassiske naturvernet, samtidig som BirdLife Norge sterkt understreker behovet for å bevare og styrke naturlige karbonlagre i skog og våtmark. Hensynet til naturen må rett og slett inn på alle arenaer, og utgjøre basisen for all aktivitet. Det gjelder også jakt, friluftsliv og en rekke andre aktiviteter der vi påvirker livet rundt oss, skriver de.

– Vi håper flest mulig leser vårt rykende ferske prinsipprogram og hjelper oss å omgjøre gode ønsker til virkelighet. Når mange kommuniserer det samme med tyngde er sjansene for å få gjennomslagskraft større. Med et nytt prinsipprogram er vi godt rustet for å styrke arbeidet for fuglene våre!