WWF i Sverige beklager at det er gitt tillatelse ulvejakt på hele 75 ulver i 2023.

Det skriver WWF Sverige på sine egne hjemmesider, hvor de opplyser at mange av ulvene det er lisensjakt på er innavlet. Den høye andelen ulv som skal felles i Sverige utgjør desssuten en risiko for bestanden.

WWF mener at Sverige mangler en langsiktig plan for å styrke den genetiske statusen til ulvene. Lisensjakt er ikke den eneste løsningen for å løse konflikten mellom rovdyr og mennesker.

Organisasjonen jobber for å utvikle innovative løsninger for å redusere konfliktene mellom mennesker og rovdyr, for eksempel å investere i rovdyrsikre gjerder og smartkamerateknologi for å overvåke husdyr.

WWF ønsker å se at rovdyrene i Sverige har en gunstig vernestatus og jobber for å føre en dyptgående dialog med politikere og myndigheter for å sikre at EU-lovgivningen om rovdyr ikke undergraves.