Reindriftere fikk ikke den erstatningen de forlangte av Staten.