Mannskaper fra Statens naturoppsyn brukte fire dager i felt på å spore den genetisk viktige ulven som kom fra Sverige […]