Det har blitt skutt ulv i et område man ikke skulle tro, i Kautokeino mandag.

NRK skriver at Statens naturoppsyn har fått bekreftet at en ulv er skutt i Kautokeino. Den skal ha skadd flere tamrein i området.

– SNO har gjennomført sporingsarbeid fra morgenen av, og det er kommet inn meldinger fra reindrifta om hvor ulven var. Helikopteret lettet klokka 11, og ulven ble felt klokka 11:40. Fra ulven ble observert i helikopteret til den ble felt, gikk det rundt ett minutt, sier seksjonsleder Veronica Sahlén i SNO til nettstedet rovdyr.org.

Det var søndag at Miljødirektoratet gjorde et vedtak om et én ulv kunne felles av SNO innenfor Kautokeino kommune fra 12. til 18. desember, skriver NRK med referanse til NTB.