Håper å ha funnet en løsning som kan utgjøre en forskjell.