Den pågående debatten om kraftutbygging, rovdyr og reindriftsnæringen i Midt- og Nord-Norge får folk til å tenke nytt foran neste stortingsvalg.