Det folk mest frykter, er at fuglekvitter og naturlyder skal forsvinne.

Det viser en undersøkelse de over 16 000 personer stemte over hvilke hvilke opplevelser folk frykter å miste.

WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv har spurt hvilken opplevelse nordmenn er aller mest redd for at skal gå tapt når naturen og klimaet endrer seg. Nå er resultatet klart.

– Fugleliv og naturlyder er det aller flest frykter å miste. Hva lyder vel mer skremmende enn en taus vår uten fuglekvitter eller insekters summing? Dessverre er det alvorlige bakteppet her er at hele 2752 arter av dyr, planter og insekter i Norge i dag har status som truet, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Av disse artene er hele 9 av 10 påvirket av at vi mennesker bygger ned og ødelegger leveområdene deres.

Tidligere i juni presenterte organisasjonene de ti naturopplevelsene folk er mest redde for å miste. Listen er satt sammen av en uavhengig jury med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv, og er basert på nær 1500 nominasjoner fra folk over hele landet. Det går fram av en melding fra organisasjonene.

16.000 stemmer

Til sammen var det hele 16 321 personer som stemte, og stemmefordelingen har vært veldig jevn. Det store engasjementet viser tydelig at mange nå er bekymret for hva som vil skje med de høyt verdsatte natur- og friluftsopplevelsene i framtiden.

– Responsen har vært overveldende, og det er tydelig at dette har truffet en nerve i folk. Natur og friluftsliv står utrolig sterkt her i Norge, og de fleste vil nok kunne finne flere opplevelser på denne listen som ligger nært deres hjerte, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Her er den rangerte listen som folket har stemt fram:

  • Fugleliv og naturlyder
  • Frodig flora og yrende dyreliv
  • Urørt natur
  • Levende hav og fjord
  • Nærnatur
  • Gammelskog
  • Kyst og strandsone
  • Høsting på naturens premisser
  • Stillhet og mørke
  • Skigåing, årstider og snørike vintre

Ber om politiske tiltak

Nå skal natur- og friluftsorganisasjonene som står bak listen i gang med å jobbe fram politiske tiltak som bidrar til å bevare alle de ti naturopplevelsene på listen, uavhengig av hvilken plass de ligger på.

– Denne lista bør være et arbeidsdokument for politikere lokalt og nasjonalt, i deres arbeid med å stanse nedbygging av natur og innfri Naturavtalen. Norge har forpliktet seg til å verne 30 prosent natur. Folket har skjønt alvoret, nå må politikerne lytte, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

Sikter mot valget

Han forteller at de tre organisasjonene vil bruke listen opp mot lokalvalget, og foreslår tiltak på et eget arrangement under Arendalsuka 16. august.

De tre organisasjonene minner om at all natur ligger i en kommune, og at en rekke avgjørelser for arealbruk tas lokalt. Utfallet av valget kan få mye å si for hvordan det går med de lokale naturverdiene folk er glade i.

Juryen har bestått av marinbiolog Pia Ve Dahlen, generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, stortingsrepresentant Mani Hussaini, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen.