Naturvernorganisasjonene Sabima og Norsk ornitologisk forening mener at hav og kyst er under press. – Vi trenger mer marint vern. […]