Etter flere klimasøksmål og påfølgende krangel om regningene, øker presset for å opprette en egen “klimadomstol” eller klageorgan for miljøsaker i Norge.