En fersk rapport presenterer grunnlaget for et fremtidig omfattende utbreiingskart for arter, med utsikter til videre utvikling.