Den nye loven skal bidra til at produkter kan vare lengre, kunne repareres lettere og skape mindre avfall. – Det […]