Endelige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske utslipp gikk ned med 3,5 prosent i 2020 fra 2019.

– Tallene forteller oss at vi trenger større tempo i omstillingen, sier klima- og miljøministeren.

– Det er bra at norske utslipp går ned. Tallene viser samtidig at vi har en stor jobb foran oss med å få ned utslippene fra hele økonomien. Regjeringen har et ambisiøst mål om å kutte 55 prosent innen 2030, sier Espen Barth Eide. Vi jobber nå med nye tiltak for å få ned utslippene raskere. Jeg tar dette som en inspirasjon til ytterligere innsats både for å kutte utslipp og for å løfte fram alle de løsningene vi trenger i overgangen til en bærekraftig framtid, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Hovedårsakene til nedgangen i utslipp fra 2019 til 2020 er reduksjoner innen offshore og industri, i tillegg til at smitteverntiltakene har bidratt til redusert aktivitet, særlig innen transportsektoren.

– Tallene dekker en periode der det har vært usedvanlig lav aktivitet i deler av økonomien på grunn av en verdensomspennende pandemi. At utslippene selv under slike forhold ikke har gått enda mer ned, er en god påminnelse om at vi må gjøre mer for å nå våre klimakuttmål. Omstillingen har gått alt for sakte, sier Barth Eide.

De nye tallene fra SSB innebærer en justering fra de foreløpige tallene SSB publiserte i juni. De endelige tallene er 49,3 mill. tonn CO2-ekvivalenter, omtrent det samme som de foreløpige tallene. Bak de endelige tallene ligger det et mer fullstendig datagrunnlag, i tillegg til tekniske justeringer og metodeendringer for beregning av utslipp i enkelte sektorer.